Sociaaldomeinraad Nijkerk weer compleet

Foto:

[NIJKERK] Op één plek na is de sociaaldomeinraad van de gemeente Nijkerk weer compleet. Dit door een besluit van het college van burgemeester en wethouders rond de benoeming en herbenoeming van leden. Dit tot augustus 2025.

Zeger de Haan is herbenoemd als voorzitter. Herbenoemd tot 1 oktober 2025 worden de leden Petra Kuhl, Harry Berg, Gerard Koorevaar, Jan van Wezel en Ane de Vos. Nieuwe leden vanaf 1 oktober van dit jaar tot 1 oktober 2025 zijn Erica van Dijkhuizen, Maaike Tams en Angela van de Bunt. Afscheid wordt genomen van Herman Verheij en Tineke Passchier-Stegeman.

Aangegeven wordt dat de leden maatschappelijk betrokken zijn en de visie delen dat het versterken van de eigen kracht van de inwoners noodzakelijk is om regie over het eigen leven te kunnen voeren. Bovendien sluiten de nieuwe leden zich aan het beleid dat Nijkerk voert rond het sociaal domein.

Er staat nog één vacature open. Het gaat bij voorkeur om een lid met een niet-westerse migratieachtergrond om zo te komen tot een goede afspiegeling van de samenleving. Binnenkort wordt gestart met een wervingscampagne.

Voor de sociaaldomeinraad is jaarlijks een budget beschikbaar van twaalfduizend euro. Hieruit wordt een vergoeding aan de leden betaald maar ook zaken zoals trainingen, reiskosten, faciliteiten en communicatie.